Grąžinimo politika

MEGARUS.EU > Grąžinimo politika
 1. Grąžinimo politikos apimtis

1.1. Ši Atsipirkimo politika apima UAB MEGARUS, kaip Paslaugų teikėjo, nustatytas atsipirkimo sąlygas ir tvarką.

1.2. Atsipirkimo politika taikoma vartotojams, kurie naudojasi Paslaugomis, teikiamomis per UAB MEGARUS teikiamą paslaugų platformą.

 1. Atsipirkimo tvarka

2.1. Vartotojas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą mokestį už Paslaugą, jei:

2.1.1. Paslauga nebuvo teikiama arba neatitinka Paslaugų aprašymo;

2.1.2. Paslauga teikiama netinkamu kokybės lygiu arba neteisingai;

2.1.3. Vartotojas nusprendžia atsisakyti Paslaugos prieš jos pradžią.

2.2. Atsiimant mokėjimą, Paslaugų teikėjas turi grąžinti Vartotojui visą sumokėtą sumą arba dalį jos, jei tokia sutarta.

2.3. Atsiimant mokėjimą, Vartotojas turi nurodyti savo asmens duomenis ir mokėjimo informaciją, reikalingą grąžinti sumokėtą sumą.

2.4. Mokėjimai, atlikti už Paslaugą, kuri buvo teikiama Vartotojui, laikomi atliktais ir negrąžinamais, jei Vartotojas nepateikia pagrįstų atsipirkimo reikalavimų.

 1. Atsisakymas nuo Paslaugų

3.1. Vartotojas turi teisę atsisakyti Paslaugos bet kuriuo metu, neprasidėjus Paslaugos teikimui.

3.2. Atsisakius Paslaugos teikimo, Vartotojas turi informuoti Paslaugų teikėją apie savo sprendimą elektroniniu paštu info@megarus.eu, nurodydamas savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą ir Paslaugos pavadinimą.

 1. Atsakomybės apribojimas

4.1. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugos kokybę, teikiamą trečiųjų šalių paslaugų kokybę ar jų prieinamumą.

4.2. Paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojų kaltės ar aplinkybių, kurių jis negalėjo nuspėti, padarinius

 1. Kiti reikalavimai

5.1. Atsipirkimo reikalavimai taikomi Paslaugoms, kurias Vartotojas įsigijo naudodamasis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

5.2. Atsipirkimo reikalavimai netaikomi Paslaugoms, kurios buvo atliktos visiškai ar dalinai, jei Vartotojas patvirtina, kad Paslaugos atlikimas atitinka Paslaugų aprašymą.

5.3. Atsipirkimo reikalavimai taikomi tik Paslaugoms, kurios nėra susijusios su prekėmis.

5.4. Atsipirkimo reikalavimai netaikomi Paslaugoms, kurios yra tiesiogiai susijusios su asmens sveikatos priežiūra, jeigu paslaugų teikimas buvo pradėtas su Vartotojo sutikimu ir jis patvirtina, kad žino apie galimas rizikas.

5.5. Atsipirkimo reikalavimai netaikomi Paslaugoms, kurios yra susijusios su mokymu, jeigu Vartotojas jau naudojosi Paslaugomis ir pradėjo naudoti Paslaugų teikėjo teikiamą mokymąsi ar kitą palaikymą.

 1. Keitimai

6.1. UAB MEGARUS pasilieka teisę keisti atsipirkimo sąlygas ir tvarką bet kuriuo metu.

6.2. Keičiant atsipirkimo sąlygas ir tvarką, UAB MEGARUS informuos Vartotojus apie šiuos pakeitimus per Paslaugų teikimo platformą.

 1. Kontaktai

7.1. Jei Vartotojui reikia informacijos apie atsipirkimo sąlygas ar tvarką, jis gali susisiekti su Paslaugų teikėju naudodamasis šiomis kontaktinėmis informacijomis:

UAB MEGARUS Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas El. paštas: info@megarus.eu CEO: Vytautas Paulavičius

7.2. Paslaugų teikėjas stengsis atsakyti į Vartotojo klausimus ir išspręsti jo problemas.

 1. Ginčų sprendimas

8.1. Visi ginčai, susiję su atsipirkimo sąlygomis ir tvarka, bus sprendžiami derybų būdu tarp Vartotojo ir Paslaugų teikėjo.

8.2. Jei ginčas negali būti išspręstas derybų būdu, Vartotojas turi teisę kreiptis į UAB MEGARUS su prašymu dalyvauti ginčo sprendime.

8.3. Jei ginčas vis dar neišspręstas, Vartotojas gali kreiptis į atitinkamą teisinį organą arba reguliuojančiąją instituciją.

 1. Galiojimo laikotarpis

9.1. Šios Atsipirkimo sąlygos ir tvarka įsigalios nuo jų paskelbimo Paslaugų teikimo platformoje ir bus taikomos, kol Paslaugų teikėjas jas keis arba panaikins.

9.2. Vartotojas turėtų reguliariai patikrinti šias Atsipirkimo sąlygas ir tvarką, kad būtų informuotas apie bet kokius pakeitimus ar naujoves.

9.3. Jei Vartotojas tęsia naudoti Paslaugas po to, kai Paslaugų teikėjas paskelbė Atsipirkimo sąlygų ir tvarkos pakeitimus, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su atnaujinta Atsipirkimo sąlygomis ir tvarka.

 1. Galutinės nuostatos

10.1. Šios Atsipirkimo sąlygos ir tvarka sudaro visą susitarimą tarp Vartotojo ir Paslaugų teikėjo ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimų pasiūlymus, žodžiu ar raštu.

10.2. Jei šios Atsipirkimo sąlygos ir tvarka nėra teisėtos arba vykdomos, jų dalis laikoma teisėtomis ir vykdomomis, o kitos dalys lieka vis dar galios.

10.3. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada panaikinti šias Atsipirkimo sąlygas ir tvarką, o Vartotojas turi atsisakyti naudoti Paslaugas, jei nesutinka su naujomis sąlygomis.

 1. Susisiekite su mumis

11.1. Jei turite klausimų ar reikalavimų dėl Atsipirkimo sąlygų ir tvarkos, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@megarus.eu arba telefonu +370 111 1111.

11.2. Mes stengsimės atsakyti į jūsų klausimus ir išspręsti problemas kuo greičiau ir efektyviau.

 1. Atsipirkimo forma

12.1. Norėdami reikalauti atsipirkimo, Vartotojas turėtų susisiekti su Paslaugų teikėju naudojantis el. paštu arba per Paslaugų teikimo platformą ir pateikti reikalavimą, kuriame būtų nurodytas atsipirkimo pagrindas.

12.2. Paslaugų teikėjas gali paprašyti papildomos informacijos arba dokumentų, jei tai būtina tiksliai nustatyti atsipirkimo sąlygas.

12.3. Paslaugų teikėjas turi teisę atmesti atsipirkimo prašymą, jei jis neatitinka šių Atsipirkimo sąlygų ir tvarkos, arba jei atsipirkimo prašymas pateiktas pernelyg vėlai.

 1. Atsipirkimo laikotarpis

13.1. Atsipirkimo prašymas turėtų būti pateiktas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paslaugų gavimo dienos.

13.2. Paslaugų teikėjas privalo atsakyti į atsipirkimo prašymą per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gavo atsipirkimo prašymą.

13.3. Jei Paslaugų teikėjas pritaria atsipirkimo prašymui, jis privalo atsipirkti per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gavo atsipirkimo prašymą.

13.4. Atsipirkimo laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai Vartotojas arba jo nurodytas asmuo gavo Paslaugų teikėjo sutikimą su paslaugų teikimu.

13.5. Atsipirkimo laikotarpis netaikomas, jei Vartotojas naudojasi Paslaugomis, susijusiomis su finansų paslaugomis ar prekyba vertybiniais popieriais, kurių kaina priklauso nuo finansų rinkų svyravimų.

 1. Atsakomybės ribojimas

14.1. Paslaugų teikėjas nebus atsakingas už jokias

14.2. Paslaugų teikėjas nebus atsakingas už bet kokius netiesioginius ar neturtinius nuostolius, praradimus ar išlaidas, įskaitant prarastas pajamas, pelną, pardavimų praradimus, duomenų ar informacijos praradimą, susijusius su Atsipirkimo sąlygomis ir tvarka.

14.3. Paslaugų teikėjas nebus atsakingas už bet kokius Vartotojo sukeltus ar sukeliamus nuostolius, jei jie kyla dėl Vartotojo pažeidimų ar nesilaikymo šių Atsipirkimo sąlygų ir tvarkos.

 1. Galutinės nuostatos

15.1. Šios Atsipirkimo sąlygos ir tvarka turi būti interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Jei dėl bet kokių priežasčių atsiranda nesutarimų tarp Paslaugų teikėjo ir Vartotojo, jie turėtų stengtis išspręsti ginčus derybų būdu. Jei derybos nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.3. Šios Atsipirkimo sąlygos ir tvarka yra susijusios tik su Paslaugų teikimo platforma, o ne su bet kuria trečia šalimi, kuri gali teikti Paslaugas Vartotojui per Paslaugų teikimo platformą.

15.4. Jei šios Atsipirkimo sąlygos ir tvarka yra vertinamos kaip neteisėtos, negalios arba negaliojančios bet kuriuo metu, tai neturi įtakos kitų šių Atsipirkimo sąlygų ir tvarkos nuostatų galiojimui.

15.5. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti šias Atsipirkimo sąlygas ir tvarką. Pakeitimai įsigalios nuo tos dienos, kai jie bus skelbiami Paslaugų teikimo platformoje. Vartotojai, naudojantys Paslaugas po šių pakeitimų įsigaliojimo, laikomi patvirtinę pakeitimus ir sutinka su jais.

15.6. Jei Vartotojas nesutinka su šių Atsipirkimo sąlygų ir tvarkos pakeitimais, jis turėtų nedelsdamas nutraukti savo naudojimąsi Paslaugų teikimo platforma.

15.7. Paslaugų teikėjas ir Vartotojas sutinka, kad šių Atsipirkimo sąlygų ir tvarkos nuostatos yra pagrindinis ir galutinis jų abiejų susitarimo dokumentas, reglamentuojantis jų tarpusavio teisinius santykius ir pakeičiantis visus anksčiau tarp jų sudarytus susitarimus, ataskaitas ar sutartis.

15.8. Atsipirkimo sąlygos ir tvarka įsigalios ir pradės galioti nuo 2023-03-05 ir bus galiojančios tol, kol Paslaugų teikimo platforma bus teikiama Vartotojams.

Išversti »
Cookie Consent with Real Cookie Banner